Biografier och andra verk om

John Fernström

ISBN 91-7924-103-4 Boel Lindberg: Mellan provins och parrnass. John Fernström i svenskt musikliv. Avhandling 1997. Sammanfattning på engelska/Summary in English. Arkiv avhandlingsserie 47. Lund: Arkiv förlag, 1997; 349 sidor.
ISBN 91-7924-106-9 Boel Lindberg: John Fernström - tonsättare i folkhemmets tid. Lund: Arkiv förlag, 1997; 112 sidor. Kort recension i tidningen Arbetet.

Åvanstående böcker kan beställas från direkt från förlaget:

Arkiv förlag
Box 1559
221 01 LUND


Tel 046-13 39 20
Fax 046-13 39 29

John Fernström hemsida