John Fernström

Kompositör, orkesterledare, konstnär och diktare


1897-1961


John Fernström i sin ateljé c:a 1959
 Engelsk version

Senast uppdaterad 12 februari 2014

Mer om John Fernström
Verkförteckning
Verkkommentarer
Självbiografi: Jubals son och Blodsarvinge
Andra biografier
Juke Box
Skivinspelningar
Tavlor
Dikter
Citat

John Fernström föddes 1897 i Ichang i Kina, där han tillbringade sina första tio levnadsår på den missionsstation hans far förestod. 1907 kom han till Sverige och 1913 började han studera fiolspel vid Malmö Musikkonservatorium. Från 1916 till 1939 var han, med diverse avbrott för studier, verksam som violinist i Helsingborgsorkestern, för vilken han också blev en flitig dirigent från 1932.

Fernström studerade violin för Max Schlüter i Köpenhamn och för Issay Barmas i Berlin, och mellan 1923 och 1930 studerade han komposition i Köpenhamn för Peder Gram. 1930 studerade han dirigering vid konservatoriet i Sondershausen i Tyskland.

Mellan 1939 och 1941 ledde han Malmö Radioorkester och från 1948 fram till sin död 1961 var han ledare för Lunds Musikskola och Konservatorielinjer, för Lunds Stadsorkester och under flera år Lunds Kvinnliga Studentkör (sedermera Lunds Akademiska Kör).

1951 grundade han Nordiska Ungdomsorkestern, som än idag är en i det närmaste "obligatorisk" passage för en stor del av skandinaviens professionella orkestermusiker. 1953 blev han ledamot av Svenska Musikaliska Akademien.

Ända sedan barndomen hade Fernström ett aktivt intresse för måleri, och han studerade bland annat i Paris. Hans produktion är mångskiftande och omfattande både vad gäller musik, måleri och lyrik. Han skrev 12 symfonier, 8 stråkkvartetter, många andra kammarmusikverk, solokonserter (bland annat två violinkonserter, en klarinettkonsert och en fagottkonsert), två operor, samt ett stort antal sånger och körverk. 1967 utgavs Fernströms självbiografi: Jubals son och Blodsarvinge. En ny, obeskuren version utgavs 1998.

Noter och partitur till Fernströms musik finns att tillgå genom förlaget Svensk Musik (välj tabben "Konstmusik" och sök på fernstrôm).

Nytt! Flera nya skivor har kommit ut under de senaste åren, bland annat Lysellkvartetten med flera stråkkvartetter och Radioorkestern under ledning av Mikko Franck med sjätte symfonin och en efterlängtad nyinspelning av flöjkoncertinon. Amadékvintetten har också kommit ut med en ny tolkning av blåskvintetten, och klarinettkonserten har kommit ut i en ny insplening med Staffan Mårtensson som solist. Titta på sidan med skivinspelningar.

Mera Nytt! En diktsamling med fyrtio dikter har kommit ut på Gondolins förlag. Titta på sidan med dikter.

Mindre Nytt! Kanske inte like färskt, men ändå intressant: uruppförande av Fernströmverk sker väl inte så ofta. Detta skedde dock i slutet av 90-talet med baletten Ni Si Pleng..


Käre läsare! Dessa websidor är gjorda av mig, Christer Fernström, son till John. Du är hjärtligt välkommen att kontakta mej för ytterligare information, synpunkter, eller helt enkelt utan någon annan anledning än att du vill höra av dig.
Jag nås via: