Självbiografiska anteckningar 


Och hans broder hette Jubal; 
han blev stamfader för alla dem 
som hantera harpa och pipa. 
1. Mos. 4:21
 


En förkortad version utgavs 1967 av CWK Gleerups bokförlag i Lund. En obeskuren version har utgivits av Fischers förlag 1997: ISBN 91 7054 852 8

Fischer & Co, Norrlandsgatan 15, 111 42 Stockholm, tel 08-24 21 60

De två inledande kapitlen finns dessutom här.

Innehållsförteckning 

Har du svårt att få tag på denna underbara bok?
Kontakta oss!
 

John Fernström hemsida