John Fernström

Jubals son och blodsarvinge

Omslag

Om John Fernström


Kapitel i: Innehållsförteckning

 

 1. Upptakt
 2. Efter dem är jag fallen
 3. De första barnaåren
 4. Rao-nainai
 5. Kuling
 6. Ichang
 7. Hem till fädernas land
 8. Skolpojke i Sverige
 9. Gislövssomrar
 10. Musikstuderande
 11. Hundår i Stockholm
 12. Symfonimusiker i Hälsingborg
 13. Max Schlüter
 14. Mera om hälsingborgstiden
 15. Reservspel vid Södra Skåningarna
 16. Fri spelman
 17. I Skånes huvudstad
 18. Om vådan av att icke läsa tidningar
 19. Musikstuderande i Berlin
 20. Så blev jag symfoniker
 21. Erotikon
 22. Sondershausen
 23. Åter i Hälsingborg
 24. "Man är mans gamman"
 25. Mellanspel i Malmö
 26. "Oss greker emellan"
 27. Lund blev mitt öde
 28. Ämbetsman


Innehållsförteckning